Банкова сметка за изграждане на система за уведомяване при бедствия, катастрофи и извънредни ситуации

Днес 19.10.2017 година беше подписан договор за Дарителска сметка с благотворителна цел с „УниКредит Булбанк“ АД и „Съюз на българските спасители“ за събиране на средства за създаване на първата по рода си за България национална „Гражданска уведомителна система при бедствия, катастрофи и извънредни ситуации“. 

Системата ще се ползва безплатно от всички лица намиращи се на територията на Република България. 

Умоляваме всеки, който иска да ни подкрепи и да помогне за бърза и навременна реакция може да ни помогне като дари сума по банкова сметка:Вид сметка: 

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЮЛ
Вид валута: BGN

IBAN: BG79UNCR70001523096431 
BIC: UNCRBGSF 
Титуляр: Сдружение Съюз на българските спасители 176181216

А можете и по откритата кампания към националния дарителски телефонен номер със SMS с текст DMS SBS на телефон 17 777.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО НИ ПОДКРЕПЯТ!