ADMIN

ADMIN

Промени във Вътрешен ред на СБС

Бяха гласувани и приети промени от Управителния съвет във Вътрешния ред на Сдружение Съюз на Българските Спасители.ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛСЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПАСИТЕЛИОБЩО ПОЛОЖЕНИЕЧл.1. Всеки, който е станал член на СБС е длъжен да изпълнява…

Обучение на СБС към РСПБЗН гр. Сандански

Днес 03.07.2013г. членове и симпатизанти от Сдружение Съюз на Българските Спасители бяха запознати на теория и практика с техниката, екипировката, автомобилите и базата на РСПБЗН гр. Сандански. Благодарение на ВНД-НАЧАЛНИК-РСПБЗН инж. Атанас Атанасов и старши инспектор г-н. Ангел Гайдов. Благодарим…

Юбилей на HOPE със съдействието на СБС

Танцова формация Хоуп чества 5 годишния си юбилей, тръгва от площад България с концертно дефиле до летния театър в гр. Сандански.Съюз на Българските Спасители оказаха пълно съдействие за осигуряване сигурността на гражданите, наблюдаваха за нарушения от общ характер и бяха…

Община Сандански набира доброволци при бедствия

Община Сандански набира кандидати за доброволци за членство в Доброволно формирование на община Сандански за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях /до 35 доброволци/. Доброволните формирования се създават на териториален принцип,…