ADMIN

ADMIN

СБС да изчистим България за 1 ден

Съюз на Българските Спасители се включва в кампанията на BTV „Да изчистим България за 1 ден“ към община Сандански, местност Манастирчето. Всеки, който ще се включи е нужно да ни уведоми предварително за да определим точната бройка.E-mail: info@spasitelbg.comE-mail: spasitelbg@mail.bg

Велопатрула на СБС вече е факт

Велопатрулът, за който споменахме преди няколко дни вече е факт. Той ще патрулира по град Сандански с нужното оборудване. Ще уведомява съответните служители от полицията, пожарната, бърза помощ, горско стопанство или общината. Те ще дежурят по определени смени. За празника…

Промяна на Вътрешния ред на СБС

Чрез събрание, решение и единодушно гласуване на Управителния съвет приехме и добавихме следните промени:ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОРИЧл.25 Назначаване на координатори от управителния съвет по области, общини, градове, квартали и села.Чл.26 Всеки координатор е длъжен да изпълнява заповедите на председателя…

Велопатрул ще се грижи за обществения ред в Сандански

Много скоро велопатрул в гр. Сандански!Патрула ще съдейства на специализираните служби полиция, пожарна и бърза помощ, като следи обществения ред и оказва долекарска помощ на пострадали граждани и туристи. Ще бъдат оборудвани с нужната техника и ще бъдат в пълна помощ…