Академия за Спасители в гр. Сандански

На 28 февруари СБС (Съюзът на българските спасители) подписа Договор за ползване на ,,Старата казарма“ в град Сандански. 

Мястото е неизползваемо от над 15 години, но местоположението му и сградите, макар и полуразрушени, предоставят изключитено благоприятна среда за провеждане на спасителни обучения.

Спасителите на България ще провеждат различни обучения както на ,,обикновени граждани“, така и на професионалисти.

За първи път в страната се създава подобен център и ще се казва „Академия Спасител“. Основните специализации ще бъдат насочени към сферата на алпинизма, пожарогасенето, земетресенията, долекарската помощ, водното спасяване, планинското ориентиране, ще има водолазни курсове и курсове за оцеляване в различни среди, както и тактически учения и много други, свързани със сигурността и безопасността на Вас самите и хората около Вас.