Ай Би Ес

Ай Би Ес
www.ibs.bg


Като социално отговорна компания, Ай Би Ес се ангажира с подкрепата и реализирането на множество инициативи и проекти насочени към развитие на обществото, отговорността към служителите и опазването на околната среда.
Ние считаме, че социалната отговорност на компанията не се изразява в епизодични социални кампании. От значение е всеки детайл – правилата в офиса, корпоративните подаръци, продуктите и услугите, които предлагаме, ангажираността на служителите, благотворителността, дори и тиймбилдинг мероприятията.
Ай Би Ес България предлага само висококачествени продукти от доказани  производители. Lenovo и IBM са лидери в инициативите за опазване на околната среда, производството на енерго-ефективни продукти и инициативите в областта на корпоративната социална отговорност.