10 години от създаването на Съюз на българските спасители

Изминаха десет години от създаването на най-голямата спасителна организация в България, която действа на доброволчески начала при бедствия (пожари, наводнения, земетресения, свлачища), катастрофи, аварии, опазва обществения ред и околната среда, оказва долекарска помощ на пострадали при инциденти.

Обучава малки и големи как да се справят с възникнали бедствия и инциденти застрашаващи живота и здравето на тях и техните близки, класифицира и преквалифицира спасители в различни специализирани направления.

За тези години успяхме да се запазим като актуална и действаща организация на територията на Република България, да увеличим присъединилите се доброволци и спасители с различни професии, да създадем иновации в спасителната дейност и да покажем, че за нас най-важно на този свят е човешкия живот.

Всеки, който желае да се присъедини към нас е добре дошъл!

Честит празник Спасители на СБС!