facebook twitter google youtube vbox7
Facebook страница
Онлайн Магазин
onlineshop
Случайна лекция
Предстоящи събития
Декември 2018
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Тероризъм

Терористични актове

Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани и се извършват от организации с различен конспиративен ред и конспиративна клетъчна структура, която не се идентифицира с конкретнадържава.

Обекти на терористични актове са публични личности (както български така и чужди граждани), превозни средства, сгради и прояви с масово събиране на хора като например зали, ритуални домове, транспортни средства, гари, летища, големи магазини, митинги, концерти на открито,спортни прояви и т.н., при което разрушенията са огромни, а човешките жертви – многобройни. Вероятни обекти за извършване на терористични актове са също така и посолства, представителства и културно-информационни центрове на страни-членки на ЕС и НАТО. Не следва да се изключва и възможността да се въздейства върху обекти от критичната инфраструктура на страната, въпреки предприеманите мерки по осигуряване на физическата им защита и сигурността на такива обекти.
С развитието на високите технологии се появиха и т. н.кибертерористи. Техни основни обекти за поразяване са информационните системи, управляващи сложни технологични процеси, както информационните системи в държавното управление, финансите, отбраната и т.н. Използваните от терористите средства за поразяване могат да се дефинират в три групи:
• взривни устройства;
• средства за физическо и психологическо поразяване на много хора, причиняващи значителни екологични щети: източници найонизиращи лъчения, токсични химични и биологични вещества. Веществата, материалите и микроорганизмите, използвани като средство за унищожаване се дефинират като оръжия за масово унищожение (ОМУ).
• високи технологии - персоналните компютри и връзките между тях, компютърните вируси и т.нар. логически бомби, чрез които могат да модифицират или унищожават бази от данни и програмно осигуряване или да блокират нормалната работа на компютрите. Основната опасност от организиране и осъществяване на терористичен акт на територията на страната остават евентуални действия на отделни лица, групи и организации, български или чужди граждани, или радикални елементи, проникнали по каналите за нелегална миграция. 

Съществуват фактори, които създават предпоставки за възникване терористична заплаха срещу Република България:
• обособен контингент от трайно установили се чужди граждани от рискови държави;
• наличието на значителен миграционен поток от транзитно преминаващи лица и такива, търсещи закрила у нас;
• дейността на религиозни фондации и други неправителствени организации сред българската мюсюлманска общност, насочена към нейното консолидиране на базата на крайни форми на исляма;
• наличието в страната на отделни симпатизанти на терористични организации и радикални формирования, както на политическа, така и на религиозна основа;
• вътрешният криминален контингент в Р България и по-конкретно организираната престъпност и възможните й връзки с терористични структури.
• приоритетните направления на външната политика и участието на страната в областта на сътрудничеството със ЕС и НАТО срещу тероризма.

Възможните сценарии за извършване на терористична дейност в страната могат да бъдат следните:
• смъртоносно въздействие върху големи групи от хора с цел множество жертви;
• нарушаване на целостта или разрушаване на знакови сгради или обекти от критичната инфраструктура с цел последващи поразяващи въздействия или шантаж;
• вземане на заложници с цел шантаж;
• проникване в компютърно управлявани мрежи от системи за управление на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване идр.) с цел нарушаване на нормалния начин на функционирането им и шантажиране на обществото.
Очакваните последствия от извършен терористичен акт са изключително тежки. Най-тежка обстановка може да се очаква при терористични актове с вземане на заложници. При това могат да се очаква кризата да се развие и да добие трансграничен характер.

Мерки за предотвратяване на терористични актове срещу обекти от критичната инфраструктура
В Националния план за противодействие на тероризма в Р. България, приет с Решение № 745 от 26.11.2008 г. на МС се предвиждат комплекс от мерки, фокусирани върху превенцията и защитата на населението и критичната инфраструктура на страната, представителства и контингенти зад граница от терористични заплахи.

 


Коментари